Marleen van Leeuwe

CoachingHaptotherapie

Marleen van Leeuwe

  • Haptotherapie
  • Supervisie

Haptotherapie

In onze maatschappij wordt er veel van je verwacht. Collega’s, familie en vrienden rekenen op jou en je verlangt het een en ander van jezelf.

Het is moeilijk om aan álle verwachtingen te voldoen. Als je dat toch probeert, kan dit ertoe leiden dat je je grenzen overschrijdt, zonder de signalen van je lichaam te herkennen. Dit kan leiden tot allerlei spanningsklachten.

Als haptotherapeut leer ik je weer stilstaan bij je gevoel. Met haptotherapie herstel je de balans tussen voelen, denken en handelen: je leert je lichaamsgevoel verstaan. Hierdoor krijg je inzicht in je grenzen en behoeften en kun je beter keuzes maken om de balans te herstellen. Je voelt beter wat bij jou past en dit versterkt je zelfvertrouwen.

Werkwijze

Naast het gesprek waarin jouw beleving en gevoel centraal staan, maakt haptotherapie ook gebruik van ervaringsgerichte oefeningen en van de aanraking. In contact ga je voelen wat er gaande is in jou en in jouw lijf.

Praktisch

Als je contact opneemt plannen we een intake. In deze intake maken we kennis en nemen we de tijd om vragen helder te krijgen. Als we besluiten om samen verder te gaan, plannen we vervolg-bijeenkomsten. Haptotherapie is mogelijk met en zonder verwijzing. De meeste verzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van behandeling door een VVH-geregistreerd GZ-haptotherapeut, zoals ik.

Voor meer informatie zie mijn website, of neem contact met me op.

haptotherapie-vanleeuwe.nl

e-mail: m.vanleeuwe@xs4all.nl

telefoon: 06 – 1950 3058

Ervaringsgerichte Supervisie

Wil jij je ontwikkelen in je beroepsfunctioneren? Dan kan ik je als supervisor begeleiden. We staan dan samen stil bij jouw persoonlijke beweegredenen en handelswijzen, zodat je van daaruit keuzes kunt maken om tot een beter functioneren te komen. Je gaat onderzoeken hoe je jouw voelen, denken, willen en handelen op elkaar kunt afstemmen.

Met ervaringsgerichte supervisie kan ik je je gevoel bewust leren ervaren. Als je je gevoelens bewust ervaart, maak je diepgaande en duurzame veranderingen in je werkpraktijk mogelijk. Er is aandacht voor wat jou werkelijk bezighoudt. Ervaringsgerichte supervisie werkt in het hier en nu van de supervisierelatie. Alles wat je daar en toen in je werkrelatie meemaakte, neem je mee naar ons hier en nu. En daarmee gaan we aan de slag.

Werkwijze

Supervisie is een begeleidingstraject van 10 à 12 bijeenkomsten van een uur. We werken aan jouw leervragen en -doelen. Het is mogelijk dat je die leervragen in overleg met je leidinggevende of werkgever hebt vastgesteld. De afspraken vinden plaats om de 2 à 3 weken. Na de kennismaking maak je steeds van elke bijeenkomst een reflectieverslag en beschrijf je een nieuwe, relevante werksituatie. In de volgende bijeenkomst gaan we dieper in op de ervaringen die je beschreven hebt en op je ervaringen bij de nieuwe situatie.

Praktisch

Als je contact opneemt plannen we een intake. In deze intake maken we kennis en nemen we de tijd om vragen helder te krijgen. Als we besluiten om samen verder te gaan, plannen we vervolg-bijeenkomsten. Ik ben LVSC-geregistreerd supervisor en coach. Daardoor kunnen supervisie (en coaching) bij mij accreditatiepunten opleveren bij je beroepsvereniging. Ook wordt supervisie vaak door de werkgever (gedeeltelijk) vergoed onder de noemer persoonlijke ontwikkeling.

Voor meer informatie zie mijn website, of neem contact met me op.

supervisie-vanleeuwe.nl

e-mail: m.vanleeuwe@xs4all.nl

telefoon: 06 – 1950 3058

Over mijzelf

Ik ben Marleen van Leeuwe en ik werk met veel plezier als haptotherapeut en supervisor in het Cordium.

Van oorsprong ben ik fysiotherapeut. Tijdens mijn werk als fysiotherapeut kreeg ik steeds meer interesse in de mens zelf. Ik merkte dat veel klachten voortkomen uit een gebrek aan balans tussen gevoel en verstand, tussen hoe iemand omgaat met zichzelf en met zijn omgeving.

Daarom volgde ik de haptonomie-opleiding bij F. Veldman jr. en daarna de opleiding tot haptotherapeut aan het ITH. Sinds 1994 heb ik mijn eigen haptotherapie-praktijk.

Omdat ik ook professionals die met mensen werken wil begeleiden, volgde ik de opleiding Ervaringsgericht Supervisor aan het Kempler Instituut en vervolgens de opleiding tot Coach aan Windesheim. Zodoende heb ik sinds 2016 tevens een praktijk voor supervisie en coaching.

Ten slotte, ik ben geboren in 1964, ben getrouwd en heb twee volwassen kinderen.

Contact met Marleen van Leeuwe