Wim Wolters

CoachingSystemisch werk

Onderweg naar persoonlijke groei – blij met jezelf

Je familie is een lotsgemeenschap. Door je geboorte ben je in jouw familie terecht gekomen. Het lot heeft je deze familie toebedeeld. Hier kom je in contact met normen, waarden, gewoonten en patronen, die – soms al generaties lang – in dit familiesysteem geleefd worden.  Onherroepelijk word je onderdeel van dit systeem en integreer je gewetensvol al wat in het familiesysteem aanwezig is. We leren wat mag en niet mag. Zo mochten wij vroeger thuis ons bord tomatensoep aflikken; en leerden we te wachten op toestemming van de boer om zijn erf te betreden.

Wanneer je doet wat van je verwacht wordt en wat gewaardeerd wordt, hoor je erbij. Dan weet je, dit is mijn thuis. Niet altijd zijn de familiedynamieken kenbaar en zichtbaar. Wij, kinderen van het systeem, hebben er onbewust op gereageerd. Deze onbewust aangeleerde reacties kunnen van grote invloed zijn op ons leven. Dat roept de vraag op ‘Leven we ons eigen leven of leven we (deels) het leven van onze ouders en voorouders?’.

Zicht krijgen op het familiesysteem waar jij uit voortkomt en hiermee instemmen kan je een sterke impuls geven voor de invulling van je leven.

Contact met Wim Wolters

Workshops Familieopstellingen

 

Zoals Rilke zegt:

“We moeten leren de vragen zelf lief te hebben, als boeken geschreven in een volkomen vreemde taal om dan ooit zonder het te weten het antwoord binnen te leven”.

Je wilt graag in je leven een volgende stap zetten. Voel je je vrij om een keuze te maken die bij jou past? Vanuit vertrouwen en betrokkenheid wil je je leven een bij jou passende vorm geven. Hoe gebruik je deze focus voor jezelf en in relaties? Welke houding in je zelf herken je als zijnde wezenlijk en belangrijk?

Wat heb je van huis uit meegekregen en hoe integreer je je verleden in het hier-en-nu? Zijn er lijntjes met vroeger die jou binden aan waar je vandaan komt? Hoe kun je je eigen leven leiden en tegelijk betrokken blijven bij jouw omgeving, je familie, vrienden, collega’s? Hoe vind je een prettige combinatie tussen samen en apart? Waarin vind je jouw autonomie en je vrijheid?

Een familieopstelling is een prachtige plek waar je een vraag kunt inbrengen om op zoek te gaan naar een antwoord.

Voor vragen of aanmelding kun je het formulier op de website www.cheironcoaching.nl gebruiken.

Mannengroepen

Hoe staan wij mannen in het leven? Staan we op onze eigen plek? Als liefdevol met elkaar omgaan ons doel is, wie ontmoeten we dan in onszelf? Hoe kunnen we de diepere lagen in onszelf aanraken en zichtbaar maken? Ieder jaar start er weer een nieuwe mannengroep. 

Voor vragen, data en aanmelding zie www.cheironcoaching.nl

Contact

website: www.cheironcoaching.nl