Resi Messelink

Tai Chi – Qi gong – Healing Tao

Resi Messelink is een ervaren T’ai Chi docent met een interne en energetische specialisatie. Vanuit haar bedrijf ‘De Kleine Weg’ is zij actief voor haar school: ‘T’ai Chi Chuan Nijmegen’.

Visie, ervaring en werkwijze

Zij geeft begeleiding vanuit een Taoïstische visie, in groepsverband en individueel. De afgelopen drie decennia heeft zij veel ervaring opgedaan in het lesgeven aan diverse doelgroepen; particulieren, senioren, mensen met beperkingen, studenten, mentoren en academici.

We beoefenen de verkorte, korte vorm in de Yangstijl volgens de Chinese grootmeester Cheng man Ching. Daarnaast beoefenen wij Qi Gong oefeningen. Alle oefeningen staan ten dienste van De Vorm. De 1 ½ uur durende les ziet er als volgt uit: een deel warming up en een deel oefeningen.  Zowel de warming up als de oefeningen variëren gedurende de cursus. De oefeningen worden afwisselend individueel, in tweetallen of in groepsverband uitgevoerd. Het laatste deel van de les lopen we de T’ai Chi Chuan vorm. T’ai Chi is doelbewust, procesmatig volgen – in aandacht zijn – zonder te presteren.

Wat is T’ai Chi?

T’ai Chi is het actief ontspannen van lichaam en geest volgens de eeuwenoude Oosterse bewegingsleer T’ai Chi Chuan. Vormgegeven in het uitvoeren van langzame, vloeiende bewegingen volgens een vast patroon. Letterlijk vertaald betekent dit: ‘De meest verheven kunst van het schaduwboksen’. Het is een combinatie van meditatie, lichaamsoefeningen en vechtsport (zelfverdediging). Bij de juiste uitvoering leidt dit tot: goede geaardheid, directe ontspanning, het verkrijgen van meer energie, een betere houding en sterke botten, spieren en bindweefsel. Bovendien wordt innerlijke zachtheid, weerbaarheid en kracht opgebouwd. De bewegingen hebben een zachtaardig en vriendelijk karakter waardoor iedereen tot op hoge leeftijd deel kan nemen.

Het effect

Middels het fysiek praktiseren van de beginselen van de T’ai Chi Chuan kan het bewustzijn zich verhogen. Door het een worden met dit proces ontstijg je aan de tijd en je begeeft je in een andere dimensie: de tijdloze 4e dimensie.
Het is ‘alsof de tijd stil staat’.

T’ai Chi Chuan biedt tevens de mogelijkheid tot verruiming/verhoging (ascensie) van ons bewustzijn doordat onze energie de ruimte krijgt. De zogenaamde 5e dimensie. In de 5e dimensie is er sprake van een polariteit die overal tegelijkertijd aanwezig is. Het ontstijgen aan de verschillen, alleen de overeenkomsten zijn het uitgangspunt. De verbinding met al wat is. Het een worden met de bron.

T’ai Chi Chuan is in alle opzichten een goede basis voor een Mindful leven.

Twee keer per jaar starten de lessenreeksen, in januari en in september.

Contact

Resi Messelink
telefoon: 024-3234534
e-mail: t.messelink@chello.nl
website: www.taichichuannijmegen.nl

Resi Messelink
Contact met Resi Messelink