Josette van Luytelaar

Lichaamsgerichte therapiePsychologenSeksuologische therapie

Praktijk voor eerstelijnspsychologie

De praktijk houdt zich aan de coronamaatregelen van het RIVM.

  • Eerstelijns- en GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd)
  • Lichaamsgericht psycholoog (NIP)
  • Seksuoloog
  • EMDR basistherapeut (lid VEN)
  • Mindfulness trainer
  • Bio-energetisch analytisch therapeut, trainer en supervisor
  • Bodynamic practitioner en trainer

Doelgroep: lichte tot matige psychologische problematiek vallend onder de Generalistische Basis GGZ.
Mogelijkheden: individuele therapie en relatietherapie.

Specialisaties

Traumahulpverlening

Mensen reageren in situaties, waarin zij geconfronteerd worden met dreigend (levens)gevaar, instinctief (d.w.z. vanuit primaire biologische reflexen, een fractie vóór het verstand in actie komt) met vechten of vluchten. Wanneer men niet uit de situatie weg kan en de mogelijkheid om te bewegen niet aanwezig is, vindt bevriezing (freeze) plaats. De ademhaling stokt en de beweging bevriest. Dat geldt ook voor de emoties. Restanten van dit bevriezen, ook wel shock genoemd, kunnen dan ook op langere termijn in het lichaam aanwezig blijven en wanneer zij geactiveerd worden de vorm aannemen van o.m. angst- en paniekaanvallen, psychosomatische klachten en herbelevingen en seksuologische problemen.

In de traumatherapie werken we aan herstel van de bewegingsreflexen, die in de oorspronkelijke situatie niet mogelijk waren, nl. de vecht- of vluchtreflex.  Gewerkt wordt vanuit het concept van verstoorde lichamelijke “flow”.

EMDR therapie

Daarnaast werk ik met EMDR-therapie. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. In ernstige gevallen is sprake van een ‘post traumatische stress-stoornis’ (PTSS).

Hoewel PTSS nog steeds als het belangrijkste indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd, is het mogelijk een grote verscheidenheid aan psychische klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat men er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de therapie is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Mindfulness

Oplettendheid (mindfulness) houdt in: je van elk moment bewust zijn. Oplettendheid wordt ontwikkeld door doelbewust aandacht te schenken aan dingen waar we gewoonlijk niet bij stilstaan. Het is een systematische aanpak om nieuwe manieren van controle en wijsheid in ons leven te ontwikkelen, gebaseerd op ons innerlijk vermogen tot ontspanning, aandacht, bewustzijn en inzicht.

Een bekend voorbeeld is zitmeditatie, waarbij je besluit om gedurende een vastgestelde tijd (bijvoorbeeld 20 minuten) op een vastgestelde plaats te gaan zitten. De bodyscan is een oefening om je lichaam steeds beter te leren kennen. Je doet dat door met open aandacht waar te nemen – alleen maar dat – wat je in je lichaam merkt. Nog een voorbeeld is loopmeditatie. Je loopt, zonder haast, zonder bestemming. Het lopen zélf is je doel. Ook als je doelgericht en planmatig de tijd neemt om stap voor stap gevoelens te onderzoeken.

Seksuologische therapie

Ik ben medeoprichter van de Praktijk voor Seksuologische Therapie in Nijmegen (PVST) . Dit is een multidisciplinair team waarmee wij samen alle facetten van seksuologische problematiek bestrijken.  Zie voor meer informatie onze website: www.pvst.nl. Mijn specialisatie hierbinnen is seksueel trauma. Voor overige seksuologische vragen verwijs ik graag naar de collega’s.

Lichaamsgerichte therapie

Lichaamsgerichte therapie vindt plaats vanuit de principes van de Bio-energetische Analyse en de Bodynamic Analysis. Deze benadering gaat ervan uit dat de psychologische ontwikkeling van het kind in fasen verloopt, van voor de geboorte tot aan de volwassenheid. In elke fase speelt een psychologisch thema een rol in de ontwikkeling van de relatie van het kind tot belangrijke anderen in zijn/haar omgeving. Voorbeelden van deze thema’s zijn bestaansrecht, nodig hebben, autonomie.

Deze fases komen ook tot uiting in de motorische vaardigheden die het kind in een bepaalde ontwikkelingsfase leert. Ze leiden tot een psychomotorisch patroon (patroon van spieren in verschillende delen van het lichaam) dat verbonden is met het ontwikkelingsthema voor die fase. Problemen, maar ook sterke kanten die iemand ontwikkeld heeft als reactie op gebeurtenissen en ervaringen in de jeugd, zijn terug te vinden in spierpatronen in het lichaam. Dat wil zeggen dat een dergelijk patroon gezien kan worden als een op dat moment passend antwoord op een moeilijke situatie, als een overlevingsstrategie, die op dit moment niet meer adequaat is en de persoon in kwestie last bezorgt, maar ook dat de positieve aspecten van het patroon vrijgemaakt kunnen worden.

Deze patronen vormen ook uitgangspunt van de therapie, in samenhang met de bijbehorende psychologische thema’s. Via lichaamsoefeningen wordt gewerkt aan bewustwording en beleving van iemands specifieke patronen, het contact met de eigen kwaliteiten, worden blokkades vrijgemaakt, de energiestroom hersteld en nieuwe mogelijkheden verkend en geïntegreerd.

Kwaliteit

Mijn praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut van het Zorginstituut Nederland. Dit ligt ter inzage in de praktijk.

Werkwijze

De eerste sessie bestaat altijd uit een intakegesprek. Dan wordt ook samen met cliënt het behandelplan vastgesteld. Het aantal sessies hangt af van de ernst van de klachten maar kent een limiet vanuit de zorgverzekeraar. Een sessie duurt 45 minuten.

Wachttijden

Aanmeldwachttijd 6 weken, behandelwachttijd 8-12 weken.

Kosten

Alle zorgverzekeraars vergoeden de therapie uit het basispakket indien een recente verwijzing van de huisarts naar de Generalistische Basis GGZ aanwezig is, met uitzondering van Menzis. Hierbij is geen eigen bijdrage verschuldigd. Wel is er een eigen risico, voor 2024 is dit € 385. Daarnaast worden soms sessies vergoed uit de aanvullende verzekering. Als er geen recht is op vergoeding of voor zelfbetalers zijn de kosten per sessie € 120,-.

Bij verhindering dient een afspraak uiterlijk 48 uur van te voren te worden afgezegd. Bij afzegging korter dan 48 uur tevoren wordt het consult bij jezelf in rekening gebracht (wordt niet vergoed door zorgverzekeraar).

Privacy

Klik hier voor het privacystatement van mijn praktijk.

Klachten- en geschillenregeling

Een mogelijke klacht kan worden ingediend bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) via nip@klachtencompany.nl. Klachten kunnen digitaal worden ingediend met het klachtenformulier.

Zie ook: Reglement klachten en geschillenregeling psychologische zorg WKKGZ

Contact en aanmelding

U kunt zich aanmelden via dit formulier: josettevanluytelaar.praktijkaanmelding.nl. Dit aanmeldformulier is beveiligd om uw privacy te kunnen garanderen.

Telefonisch ben ik bereikbaar voor verdere informatie.

Josette van Luytelaar
Telefoon: 024  – 3227803
KvK 09199894
BIG-registratienr. 19050955425

 

Contact met Josette van Luytelaar